Zapisovanie na sieť (Jedlíkova 9)

Začiatkom každého semestra začína zapisovanie užívateľov na lokálnu sieť . Obvykle prebieha prvý až druhý týždeň semestra v stredu od 20:00 do 23:00. Presný termín bude zverejnený včas v oznamoch na www servri www.intrak.sk a formou plagátov na nástenkach pri výťahoch a pcklube.
K zápisu je potrebné:

1. Vytlačenú prihlášku do občianského združenia z rozhrania UserPanel(je možné sa zaregistrovať a vyplniť v deň zápisu v UIK, nezabudnite MAC adresu sieťovej karty)
2. Potvrdenie o zaplatení 27€
3. Čas na vyčkanie radu

Pre urýchlenie zapisovania je potrebné mať všetky potrebné dokumenty, potvrdenie o zaplatení pri sebe a správne vyplnené.

Pozor!
Ak Vám systém vygeneruje prihlášku bez počítača, s veľkou pravdepodobnosťou ste ju nezadali do systému. Takáto prihláška je neplatná a je potrebné si pridať počítač a znova pregenerovať prihlášku.

V prípade problémov nás kontaktujte prostredníctvom helpdesku v userpanely ešte pred zápisom. Ak prídete na zápis s neplatnou prihláškou budete vrátení naspäť a budete musieť vystáť rad znovu.