Tento klub vznikol v roku 1997 na internáte Jedlíkova 9 a za cieľ si dal vybudovať počítačovú sieť s pripojením na internet. Medzi ľudí, ktorí sa najviac zaslúžili o výstavbu tejto siete patrí Patrik Ostrihoň (pa3k), Ján Ondrej (Sal), Ľuboš Vítek (Fanatik), Marcel Klein (Emsi), Marek Ondrej, Monika Farkašová a Stano Kušnír; ďalej členovia Študentskej rady na čele s predsedom Karolom Horanským. Prvá sieť bola vybudovaná v roku 1996 na niektorých izbách A bloku internátu Jedlíkova 9. Táto sieť však nevyhovovala požiarnym predpisom a štandardom pre siete. Z tohto dôvodu došlo v roku 1997 po vzniku PC klubu k jej rekonštrukcii a rozšíreniu. Na izby boli namontované zásuvky, bol urobený nový rozvod a kabeláž bola rozdelená na pevnú a pohyblivú. Táto sieť bola však obmedzená na jeden, neskôr dva a viac HUBov.

V roku 1998 sa sieť rozšírila na celý blok A,  HUBy boli nahradené switchmi. Postupne sa z vlastnej iniciatívy pripájali ďalší ľudia a to predovšetkým na bloku B a keďže switche kapacitne nemohli stačiť, na rozšírenie sa za ne pripájali HUBy. Na sieť bolo v tom čase pripojených cca 150 počítačov. Tu sa začala logicky prejavovať záťaž siete,  predovšetkým smerom von do sveta. Z tohto dôvodu bol PC klub donútený predovšetkým zo strany SANETu pristúpiť k veľmi nepopulárnemu kroku: k zavedeniu kvóty.

Až v roku 1999 došlo k väčšiemu rozšíreniu. PC klub prijal ďalších dočasných členov – technikov, aby mohol zrealizovať rozšírenie siete na všetky izby na blokoch A, B, C. Na každej izbe sú dve prípojky, na niektorých štyri. Celá sieť sa prebudovala a vylúčili sa pasívne prvky – HUBy, ktoré boli nahradené switchmi. Výsledkom bolo 350 pripojených počítačov. Koncom školského roku 1999/2000 sa pripojil aj internát Jedlíkova 13.

Do roku 2000 bola sieť tvorená cca 550-timi počítačmi. Pripojené boli internáty Jedlíkova 13 a Jedlíkova 5. Na internáte Jedlíkova 9 bolo zapojených 16 switchov, na Jedlíkovej 13 jeden a na Jedlíkovej 5 šesť switchov. Samozrejme počas vývoja siete sa adekvátne upgradovali aj servery. Spočiatku jeden server alfa a firewall, v roku 1999 pribudol druhý server bravo. Kým prvý je používateľský a študenti na ňom majú kontá, druhý je server systémový. Pôvodná konektivita do školy bola zabezpečená modemom 33,6kbs. Neskôr sa zdvihla na 64kbit a postupne ako sa darilo zohnať lepšie modemy sa rýchlosť zvyšovala. Neskôr bola rýchlosť až 512kbit, čo je za garantovanými kvalitatívnymi hranicami linky; napriek tomu bola táto rýchlosť udržiavaná väčšinu času.

Konečne v roku 2001 po dlhom boji s byrokraciou sa podarilo spustiť novú linku do školy o prenosovej kapacite cca 3,5 Mbps, ktorá pozostávala z dvoch častí: 1.časťou bolo preklenutie medzi našim internátom a lekárskou fakultou sídliacou v budove fakultnej nemocnice pomocou bezdrôtového rádiového spoja – cca 2,7 km 2.časť tvorila už existujúca optická trasa medzi lekárskou fakultou a UVT TU Košice cez UVT UPJŠ Košice Táto nová linka nahradila prenajatý analógový okruh od Slovenských telekomunikácii. Na spustenie tejto linky bolo potrebné nainštalovať bezdrôtový Point-to-Point spoj na našu strechu a strechu nemocnice a postaviť dva routre, jeden na LF, druhý na UVT UPJŠ.

V decembri 2002 sa nám podarilo spustiť 100 Mbps optickú linku do školy a v októbri 2004 sme upgradli linku na 1 Gbit/s. Počet pripojených počítačov presiahol 1000. Koncom roka 2004 už boli na každej izbe internátu Jedlíková 9 aktívne 4 prípojky.

Začiatkom roku 2005 boli pripojené internáty Boženy Němcovej a Ferka Urbánka. V apríli sa stihli pretestovať všetky prípojky na Jedlíkovej 9 a zapojili sa nové zásuvky v klube a serverovni. Taktiež bol zakúpený nový filmový a štatistický server. V máji bolo spustené multicastové vysielanie vďaka zakúpenému Switch-Routru Cisco Catalyst 3750. Na konci roku sa pomáhalo pri rozširovaní siete na B bloku internátu Jedlíkova 5.

V lete 2006 sa prerábala terminálovňa, neskôr v novembri sa dostala na rad aj serverovňa s AP-čkami. Upgradu sa dočkali aj servery zakúpením dvoch 1U rackových IBM. Celkovo k sieti bolo už pripojených takmer 1800 počítačov.

V januári 2007 sa k nám pripojili internáty Leteckej Fakulty (Rampová 7). Do ostrej prevádzky boli nasadené dva 1U IBM servre. Prešlo sa na centralizovaný systém uloženia údajov(MySQL databáza). Bol spustený nový informačný systém pre prihlasovanie sa na sieť. Opätovne boli pretestované všetky prípojky na internáte Jedlíkova 9. V marci bola spustená prevádzka wifi na blokoch A a B. Upgradovaný bol aj mailový server z Compaq Proliant-u na 1U IBM. V apríli bola privedená optika na blok C internátu J9