Sieťová Topológia

Topológia siete PCKlubu vychádza v základe z modelu hviezda.
Internáty Technickej Univerzity v Košiciach sú na ÚVT (ústav výpočtovej techniky) do siete SANET pripojené dvoma linkami, každá s rýchlosťou 1 GB/s. Jednou linkou sú smerované len multicasty a druhou ostatná prevádzka. Odtiaľ je ku každému internátu v areáli univerzity privedená samostatná optická trasa s momentálnymi rýchlosťami 1 GB/s. (multimod pre internáty v areály univerzity a singlemod pre internáty, ktoré sú ďalej). Optická trasa smerom k serverovni na Jedlíkovej 9 je privedená singlemod optická trasa s rýchlosťou 10 GB/s. K lepšiemu pochopeniu môže slúžiť nasledujúci obrázok.

Topologia siete

Sieť na internátoch Bozeny Nemcovej, Ferka Urbanka a Rampova sa ďalej vetví len ku koncovým užívateľom.
Avšak optická trasa na internát Jedlíkova 9 je zakončená ďalšou serverovňou, odkiaľ je zabezpečované internetové pripojenie internátom Jedlikova 5, 9, 11, 13, 17 ako aj stravovacím zariadeniam, zamestancom a v neposlednom rade aj projektu infovek na Popradskej ulici.

Topologia siete

Všetky sieťové prvky, ktoré PCKlub používa na internátoch, ako aj v serverovni na ÚVT sú značky Cisco, čo samo o sebe hovorí o vysokej úrovni vybavenosti siete. Práve tým, že sa internáty zbavili starších a menej spoľahlivých zariadení a zakúpili sa zariadenia od spomínanej firmy, vieme dosiahnuť veľkú spoľahlivosť a vysokú dostupnosť.

Servery

Servery, ktoré zabezpečujú hlavné služby ako centrálny informačný systém, web stránky a správa sieťových zariadení, sú umiestnené na ÚVT TUKE. Sú to servery značky HP DL 180 G6, ktoré spolu tvoria výpočtový cluster, čo je dôležité pre výkonovo náročné aplikácie.

V serverovni na Jedlíkovej 9 môžeme nájsť diskové polia, servery značky HP, IBM a Dell, ktoré sú väčšinou využívané pre lokálne služby.