PCKlub tvorí skupina študentov bývajúcich na internátoch na ulici Jedlíková, Boženy Nemcovej, Ferka Urbánka a Rampová, ktorí sa zaujímajú o technológie budovania sietí, spravovania webového obsahu a konfigurácie sieťových prvkov na internátoch Technickej Univerzity v Košiciach.

   Základom klubu je, aby si členovia rozvíjali svoje vedomosti, schopnosti a praktické skúsenosti v tom, čo ich baví. Na druhej strane je potrebné, aby k tomu, čo robia, pristupovali zodpovedne, keďže PCKlub má na starosti internetové pripojenie a služby nielen pre študentov, ale aj pre ubytovacie oddelenia, stravovacie zariadenia, zamestnancov a v neposlednej rade aj externé organizácie a projekty ako je napríklad infovek.

   Vzhľadom na rozsiahlosť siete PCKlub pracuje s modernými zariadeniami a používa sieťové zariadenia len od jedného výrobcu a to firmy Cisco, čo zaručuje kompatibilitu medzi prvkami a vysokú spoľahlivosti s takmer 100% dostupnosťou.

 

Dozvediet sa viac