Každoročne, z dôvodu odchodu starších členov z klubu, sa uskutočnuje konkurz do klubu, kde na základe vedomostí z oblastí sieti, počítačov všeobecne a osobného pohovoru su vybratí uchádzači, ktorí sa v skúšobnej dobe môžu zapájať do aktivít PCKlubu. Počas tejto skúšobnej doby sa ukáže ktorí uchádzači sa snažia a venujú svoj voľný čas aktivitám klubu.

  K utužovaniu vzťahov v klube sa klubáci z J9, 5 a 13 stretávaju na klubovici, ktorá sa podľa možností koná 2x semestra. Počas klubovice sa majú možnosť stretnúť klubáci s čestnými členmi klubu, ktorý su na takýchto akciách srdečne vítaní.

  PCKlub ako každá iná organizácia má program pravidelných porád. Tie sa uskutočňujú každý pondelok o 20:00 hod. Tu sa riešia interné záležitosti, program práce dobudúcna, rozdelenie úloh.

  Pre lepší kontakt s užívateľmi su zavedené „úradné hodiny PCKlubu“, kedy tam majú službu dvaja technici (pre riešenie problémov so sieťovými rozvodmi) a systemák (pre riešenie problémov so službami).

 

Termíny úradných hodín PCKlubu počas semestra:

 

  • Nedeľa v čase 20:00 – 21:00
  • Streda v čase 20:00 – 21:00