• 2018/2019

Generačná výmena serverov a prepínačov zabezpečujúcich chod služieb na všetkých domovoch Technickej univerzity v Košiciach. . ⚙️Výmenných bolo 9 kusov serverov HP ProLiant DL 180 G6 za 4 kusy Cisco UCSC-C220-M5SX. . ?Nahradený bol prepínač Cisco Catalyst-E novými 24-portovými stackovanými prepínačmi Cisco Catalyst 9300 @ Technical University of Košice

Základná rekonštrukcia serverovne na internáte J5, čistenie a rekonfigurácia serverov + silnoprúdová a slaboprúdová kabeláž rack-u.

Implementácia nového servera HPE ProLiant DL380, ktorý nahradil 2 servery SUN SunFire X4200.

Ťahanie nového 16 vláknového optického kábla (single-mode), ktorý nahradí aktuálne optické prepojenie (multi-mode) na internáte Boženy Němcovej 1. Spolu bolo poťahaných 400 metrov kábla, ktorý vytvoril kruhové prepojenie medzi 3 blokmi internátu.

Zváranie optiky na internáte Boženy Nemcovej, čím sa vytvorilo nové optické spojenie na báze SingleMode a vznikne redudantná linka medzi blokmi B-C,B-D,C-D.

Kompletné okáblovanie rack-u po rekonštrukcii spoločných chodieb na bloku C internátu BN-1