Implementácia nového servera HPE ProLiant DL380, ktorý nahradil 2 servery SUN SunFire X4200.

Ťahanie nového 16 vláknového optického kábla (single-mode), ktorý nahradí aktuálne optické prepojenie (multi-mode) na internáte Boženy Němcovej 1. Spolu bolo poťahaných 400 metrov kábla, ktorý vytvoril kruhové prepojenie medzi 3 blokmi internátu.

Zváranie optiky na internáte Boženy Nemcovej, čím sa vytvorilo nové optické spojenie na báze SingleMode a vznikne redudantná linka medzi blokmi B-C,B-D,C-D.