• 2017/2018

Prerábanie 6 a 7mého poschodia bloku A

Prerábanie

CCNA

Zváranie optiky