Prerábanie 6 a 7mého poschodia bloku A

 

 

 

.