PCKlub 2018 / 2019

PCKlub 2017 / 2018

Hlavná serverovňa na Ústave výpočtovej techniky

Hlavná serverovňa na intenáte Jedlíkova 9

Switchovne na intenáte Jedlíkova 9, blok A, B, C, D

Náhľad z histórie PCKlubu

PCKlub 2019 / 2020