• 2019/2020

Možnosť využitia bezdrôtového pripojenia bola rozšírené prístupovými bodmi od firmy Cisco model AIR-AP1832I-E-K9

Rekonštrukcia miestnosti IKTC určenej pre členov študentskej rady na internáte Boženy Němcovej 1. Zrekonštruovaná bola vďaka pomoci ŠDaJ TUKE.

Ťahanie novej optiky umiestnenej v chráničke smer blok D a smer bývala Evka

Prerobená switch-ovňa na J9-D