Prerábanie 6 a 7mého poschodia bloku A

Prerábanie

CCNA

Zváranie optiky

 

 

 

.